Toteutusvinkki 2

Suunnittelemme, miten voisimme lippukunnan tiloissa ottaa huomioon paloturvallisuuden. Jos kololtamme puuttuu turvallisuussuunnitelma, teemme sellaisen. Huolehdimme siitä, että hätäpoistumisreitit on merkitty kololla.