Toteutusvinkki 2

Järjestämme tapahtumassa vesiaktiviteetteja ja otamme suunnittelussa huomioon turvallisuusnäkökulmat.