Toteutusvinkki 2

Luen luontomatkailua käsittelevän teoksen ja pohdin kriittisesti kirjassa esitettyjä näkökulmia. Keskustelen kirjasta vartioni jäsenten tai luotsin kanssa. Voin lukea esimerkiksi jonkin seuraavista Sitran julkaisemista teoksista Luonnon lukutaito – Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista tai Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys.