Toteutusvinkki 2

Otamme selville, mitä ajankohtaisia partioprojekteja on meneillään, ketkä niistä vastaavat ja miten niihin pääsee mukaan. Selvitämme sekä Suomen Partiolaisten, WAGGGS ja WOSMn projekteja. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi kumppanuussopimukset, kehitysyhteistyö tai partio-ohjelman kehitys. Otamme yhteyttä projektin tekijöihin ja kysymme miten voimme osallistua projektiin.