Toteutusvinkki 2

Tarkastelen omaa tai toisen johtamaa projektia henkilöresurssien suhteen ja hahmottelen millaisia mahdollisia henkilöriskejä siihen liittyy. Onko mahdollista, että projekti ei etene, viivästyy merkittävästi tai ei toteudu ollenkaa, jos jokin projektiorganisaatioon kuuluva henkilö sairastuu, saa opiskelu/työpaikan, alkaa parisuhteeseen, saa lapsen tms. Pohdin miten voin varautua tällaisiin tilanteisiin ja etsin ratkaisukeinoja. Onko parijohtajuudesta tai paritiimivastuu hyvä ajatus? Varamiesjärjestelmä? Tasaisen kuormituksen varmistaminen?