Toteutusvinkki 2

Yleistyksiä medioissa. Luemme kuvauksia rikoksen tekijöistä erilaisista lehdistä. Mitä havaitsemme? Löytyykö erilaisista kuvauksista yhteisiä tekijöitä tai voimmeko ryhmitellä kuvausten tekijät ryhmiin? Minkälaisia ryhmiä saamme ja millaisilla perusteilla? Mitä muita yleistyksiä ja stereotypisointeja löydämme eri medioista? Millaisina esitellään esimerkiksi toimitusjohtajat, poliitikot, tummaihoiset tai silikonirinnat ottaneet henkilöt? Miten median yleistykset vaikuttavat omaan ajatteluumme? Mistä stereotypiat syntyvät?