Toteutusvinkki 2

Tarkastelemme kieleen liittyviä asenteita ja normeja. Pyrimme löytämään neutraaleja ilmaisuja, joihin ei liity ennakkoasenteita ja käytämme niitä arjessamme. Esimerkiksi vanhemmat vs. huoltajat vs. äiti/isä, tyttö-/poikaystävä vs. puoliso, lääkäri vs. naislääkäri, lapsi vs. tyttö/poika. Havainnoimme omaa kielenkäyttöämme ja vähintään viikon ajan keskitymme siihen, että vältämme turhaa stereotypisointia puheissamme.