Toteutusvinkki 2

Selvitämme lippukunnan tavan tiedottaa päätöksistä. Millaisista päätöksistä pitää tiedottaa ja ketä? Tavoittaako lippukunnan nykyinen viestintä kaikki, joita asia koskee? Jos lippukuntamme joko ulkoisessa tai sisäisessä viestinnässä on parantamisen tarvetta, kehitämme tiedotuskanavia.