Toteutusvinkki 2

PartioWikiin on koottu hyviä tietopaketteja ansiomerkeistä. Jokainen pari valitsee itselleen jonkin ansiomerkin ja etsii PartioWikistä merkin tarinan ja myöntämisperusteet. Tiedon etsinnän jälkeen jokainen esittelee oman merkkinsä muille.