Toteutusvinkki 2

Ryhmien välimatkaa lisäämällä tai maastoesteitä hyödyntämällä radioiden kuuluvuus heikkenee, jolloin saadaan lisähaastetta viestien vastaanottamiseen. Samalla seikkailijat pohtivat syitä siihen, miksi kuuluvuus on heikompi.