Toteutusvinkki 2

Vartio lähettää toisilleen viestejä morsemerkein. Viestejä voi lähettää eri tavoin. Vartio voi sopia merkkien antamisesta keholla (kädet ylhäällä = piste, kädet sivuilla = viiva), taskulampulla tai pillillä äänimerkein. Harjoittelussa on muistettava, että hätäviestiä ei koskaan saa lähettää turhaan.