Toteutusvinkki 2

Kun seikkailijat ovat löytäneet hyvän ja luvallisen paikan nuotiolle, pohtivat sampo ja seikkailijat yhdessä keinoja siihen, miten tulen leviämisen muuhun maastoon voi estää. Samalla pohditaan, miten nuotion pottamisesta maastolle koituvat haitat voidaan minimoida. Tämän johdattelun jälkeen seikkailijoiden tehtävänä on tehdä kyseiseen paikkaan hyvä pohja nuotiolle. Tarkoitus on siis tehdä nuotiopohja alusta alkaen, ei käyttää valmista nuotiopaikkaa. Kun nuotio on aikanaan poltettu ja sammutettu, harjoittelevat seikkailijat myös siivoamaan jälkensä asianmukaisesti.