Toteutusvinkki 2

Joukkue jakautuu pareiksi. Jokainen pari valmistaa hätäpaarit, esimerkiksi vaatteista ja vöistä tai köysistä. Paarien päälle laitetaan pesuvati. Kukin pari kulkee ennalta sovitun reitin mahdollisimman nopeasti ilman, että vettä loiskuu maahan.