Toteutusvinkki 2

Askelparien avulla voidaan arvioida kuljettua matkaa.
Sampo mittaa 100 m matkan tietä pitkin ja maastossa. Jokainen seikkailija laske omien askelparien määrän sekä tieosuudelle että maasto-osuudelle.
Sen jälkeen seikkailijat mittaavat sekä pitkiä että lyhyitä matkoja askelparien avulla ja sampo tarkistaa arviot lopuksi esimerkiksi langan avulla. Kuka arvioi lähemmäksi oikeata matkaa? On hyvä harjoitella erityisesti matkan arvioimista vaihtelevassa tai vaikeakulkuisessa maastossa.