Toteutusvinkki 2

Lauma voidaan jakaa ryhmiin ja valmistaa eri uskontoihin liittyvistä tarinoista esitykset, jotka ryhmät esittävät toisilleen. Keskustelua syntyy helposti tarinoiden, uskontojen ja jumalkäsitysten eroista ja yhtäläisyyksistä.