Toteutusvinkki 2

Joukkue voi kartoittaa vaikka Kämpän lähellä olevaa kasvistoa ja yrittää kasvioppaiden kanssa tunnistaa lajit.
Kasviostakin voi tehdä ”Kämpän kasviopas” ilahduttamaan ja opastamaan muita kämpän käyttäjiä.