Toteutusvinkki 2

Seikkailijat kuvaavat valokuvin tai videoin jokaisen oman reitin kololle tai kouluun. Reittiä esiteltäessä he pyytävät muita seikkailijoita kertomaan oikeat ja turvalliset tavat toimia reitin eri vaiheissa.