Toteutusvinkki 2

Seikkailijat laskevat oman ekologisen jalanjälkensä liikkumisen kannalta. Internetissä on useita laskureita, joiden avulla liikkumisesta syntyvän jalanjäljen voi laskea. Seikkailijat ottavat laskuissa huomioon tarpeelliset matkat ja ne matkat, jotka liikutaan kulkuneuvoilla laiskuuden vuoksi.