Toteutusvinkki 2

Tarina voi tukea muiden jälkien toteutusta aihepiirillään (retket, partion historia, luonnontuntemus, kansainvälisyys jne.)