Toteutusvinkki 2

Levätutkimus. Seikkailijat toteuttavat levätutkimuksen venekunnan purjehduksella. He havainnoivat jokaisen lounas- tai yöpymispaikan levätilanteen ja kirjaavat ne muistiin yhdessä paikka- ja aikatietojen kanssa. He kokoavat tulokset yhteen ja kirjoittavat lippukuntalehteen jutun siitä, millainen levätilanne Itämerellä oli kyseisenä ajankohtana.