Toteutusvinkki 2

Harjoitus kannattaa toteuttaa niin ensiapulaukun sisällön kanssa kuin tilanteessa, jossa seikkailijoilla ei ole käytettävissään sen sisältöä.