Toteutusvinkki 2

Seikkailijoille on tärkeä muistuttaa oikeaoppinen tajuttoman ensiapu ja tutkiminen. Ennen elvytyksen aloittamista on tutkittava, että potilas todella on elvytyksen tarpeessa. Tajuttoman tutkimisen ja elvytyksen aloittamisen ohjeet ovat SPR:n sivuilla ja osoitteesta www.terveyskirjasto.fi.