Toteutusvinkki 2

Sampo, vartionjohtaja tai joku seikkailijoista esittää saaneensa sairauskohtauksen. Vartion tehtävänä on antaa oikeaoppinen ensiapu.