Toteutusvinkki 2

Kun seikkailijat ovat saaneet haastatelluksi vanhempiaan tai isovanhempiaan, kootaan tiedot sukupuuksi. Sampo tai vartionjohtaja voi tehdä etukäteen sukupuun rungon tai se voi askarrella kartongista kolon seinälle.