Toteutusvinkki 2

Kun ennakko-ohje on saapunut, lukevat seikkailijat sen yhdessä koloillassa. Tämän jälkeen jokainen seikkailija laatii itselleen varusteluettelon, jossa kirjoittaa yksityiskohtaisesti, mitä varusteita hän pakkaa mukaan kisapäivään. Listat käydään lopuksi yhdessä lävitse, jotta niitä saadaan vielä yhdessä tarvittaessa täydennettyä.