Toteutusvinkki 2

Jos moni talviretkeilyväline on seikkailijoille vieras, kannattaa talvileirille yrittää saada kokeiltavaksi mahdollisimman monia erilaisia välineitä. Niiden käyttöopetus voi olla osana ohjelmaa tai välineet voivat olla vapaasti kokeiltavana ”vapaa-ajalla”.