Toteutusvinkki 2

Seikkailijat pitävät lokikirjaa oikeassa tilanteessa veneellä oikeilla merkinnöillä. Kirjataan ylös säähavainnot, ohitusmerkinnät ja muut tapahtumat.

Lokikirja on partioalusten päiväkirja. Se on myös virallinen asiakirja, jota voidaan käyttää todistuskappaleena vakuutuskorvausta haettaessa. Lokikirjan pitäminen pakottaa kiinnittämään huomiota moneen sellaiseen seikkaan, joka muuten ehkä jäisi huomaamatta. Pitämällä lokikirjaa veneretkestä saa paljon enemmän irti. Lokikirjaa voi pitää monella tapaa. Oleellista on, että lokikirjaa pidetään asiallisesti, säännöllisesti ja yhdenmukaisesti. Vain siten lokikirjasta on sekä hyötyä että huvia. Seikkailijat tutustuvat lippukuntansa tapaan.