Toteutusvinkki 2

Pyörtyminen

Pyörtymisellä tarkoitetaan äkillistä, lyhytaikaista tajunnan menettämistä. Tyypillisiä syitä partiossa ovat oleskelu auringossa kuumana päivänä ja liian vähäinen juominen. Myös kunnon pelästyminen tai kova jännitys tai kipu voi aiheuttaa pyörtymisen. Aamulla nopea sängystä nouseminen voi joillakin aiheuttaa ortostaattisen verenpaineen laskun ja pyörtymisen. Taustalla olevasta syystä huolimatta mekanismi on sama: aivot eivät saa tarpeeksi verta ja happea ja siksi ihminen menettää tajuntansa.

Ennen pyörtymistä ihminen saattaa valittaa heikotusta ja pyörrytystä tai käydä kasvoiltaan kalpeaksi. Tällöin hänet kannattaa ohjata istumaan, kuumana päivänä varjoon. Pään painaminen polviin helpottaa oloa. Jos ihminen pyörtyy, tarkistetaan ensin, että hän hengittää. Nostetaan sitten jalat ylös. Löysätään kiristäviä vaatteita. Jos ollaan sisällä, avataan ikkuna huoneen viilentämiseksi. Jos pyörtynyt ei näillä konsteilla tokene muutamassa minuutissa, kyseessä on vakavampi tilanne. Soitetaan hätänumeroon 112 ja käännetään tajuton kylkiasentoon.

Tajuttomuus

Tajuttomuuden syitä voivat olla esimerkiksi hapenpuute, myrkytys, liika alkoholi, liian matala tai korkea verensokeri, matala verenpaine, aivokalvontulehdus, epilepsia, aivoverenvuoto tai pään alueen vammat. Ensiapu on sama syystä riippumatta. Tapahtumapaikalla on pyrittävä selvittämään, mikä on tajuttomuuden syy, sekä hälytettävä apua.

Ihminen on tajuton, jos hän ei herää puhuttelemalla ja ravistelemalla, mutta hän hengittää. Tajuton on tukehtumisvaarassa, sillä kieli ja nielun lihakset ovat veltostuneet ja voivat tukkia hengitystiet. Hengitystiet pysyvät parhaiten auki, kun ihminen on kyljellään. Tajuton käännetään siksi aina kylkiasentoon.

Kun löytää tajuttoman henkilön, soitetaan heti hätänumeroon 112, jos hän ei herää puhutteluun ja ravisteluun. Avataan hengitystiet ja tarkastetaan, hengittääkö autettava. Jos hän hengittää, käännetään hänet kylkiasentoon. Seurataan hengitystä lisäavun saapumiseen asti. Tajuttoman suuhun ei saa laittaa mitään.