Toteutusvinkki 2

Merellä käytetään pituusmittana meripeninkulmaa, joka lyhennetään mpk. Suunta määritetään kompassin astejärjestelmän mukaan (0 – 360º). Meripeninkulma vastaa kaariminuuttia. Kaariminuutti määritetään siten, että isoympyrän (maapallon napojen yli kulkevan ympyrän) neljännes jaetaan 90 asteella. Saatu tulos jaetaan 60 minuutilla, sillä aste on jaettu 60 minuuttiin. Lopputulos on kaariminuutti tai mpk. Metreissä yksi meripeninkulma (mpk) on 1 852 m. Meripeninkulman kymmenystä kutsutaan kaapelinmitaksi (185,2 m).

Yksi solmu on yksi meripeninkulma tunnissa.

Suunnan ja etäisyyden mittaamisesta Kulosaaren Meripartion sivuilta (kulosaarenMeripartio.fi/?page=Navigointi&id=46):

Suunnan ja etäisyyden mittaamista käytetään navigoinnissa mm. paikan määrittämiseen, matkan pituuden selvittämiseen ja reitin määrittämiseen.

Apuna mittaamisessa käytetään harppeja ja suuntakolmioita. Suunnat ilmoitetaan asteina ja etäisyydet merimaileina (1 merimaili = 1,852 km). Merimaili on yhden pituuspiirin minuutin mittainen. Muistisääntönä voi pitää: Matkan pituus mitataan pituuksina!