Toteutusvinkki 2

Vinkkejä: Lippukuntien taustayhteisönä voi toimia mm. luterilainen, vapaakirkon ja ortodoksinen seurakunta, pelastusarmeija, NMKY, NNKY tai jokin yritys. Joillakin lippukunnilla ei ole taustayhteisöä lainkaan, mutta heillä saattaa olla vanhempainyhdistys tai tukiyhdistys, joka hoitaa osan usein taustayhteisölle kuuluvista tehtävistä.
Taustayhteisöt tukevat lippukuntia eri tavoin. Yleisin muoto lienee tilojen tarjoaminen. Taustayhteisön ja lippukunnan välinen suhde voi vaihdella. Usein taustayhteisö tai sen puuttuminen vaikuttaa lippukunnan toiminnan luonteeseen.