Toteutusvinkki 2

Varusteviesti
Joukkue jakaantuu vartioiksi. Vähän matkan päähän on asetettu rinkat, joihin kaikkiin on pakattu samat retkivarusteet. Jokainen saa lapulla varusteen, joka on etsittävä rinkasta. Yksi seikkailija kerrallaan etsii rinkasta käsituntumalla oikean varusteen. Löydettyään sen, hän juoksee lähettämään seuraavan matkaan. Voittajavartio on se, jolla on ensimmäisenä vaadittavat varusteet kasassa. Leikin jälkeen käydään yhdessä läpi rinkan sisältö ja harjoitellaan rinkan oikeaoppista pakkaamista. Samalla on hyvä pohtia, mitä varusteita tulevalle leirille tarvitaan ja miten ne tulisi pakata rinkkaan, jotta tavarat löytyvät helposti. Rinkkaan ei tässä harjoituksessa kannata pakata teräviä esineitä.