Toteutusvinkki 2

Joukkue tekee itselleen sähköisen päiväkirjan. Monet ilmaiset blogialustat toimivat myös päiväkirjoina. Joukkueen täytyy miettiä etukäteen, onko päiväkirja julkinen vai jaetaanko se vain joukkueen jäsenten kesken. Jos blogi on julkinen, tulee seikkailijoiden itsensä lisäksi myös heidän huoltajiltaan varmistaa, saako lapsi näkyä blogin kuvissa.