Toteutusvinkki 2

Sääntöjä on hyvä olla alle viisi, jotta ne on mahdollista muistaa. Sääntöjen kannattaa olla positiivisia eikä vain kieltoja: esim. ”Ollaan kaikille ystävällisiä.”