Haastattelu

Pyydämme meitä kiinnostavien ammattikuntien edustajia kokoukseemme ja haastattelemme heitä. Haastattelun voi toteuttaa myös käymällä haastateltavan työpaikalla ja samalla nähdä millaisessa työympäristössä haastateltava työskentelee.