Toteutusvinkki 2

Järjestämme lippukunnan perinteisen tapahtuman. Valitkaa lippukunnan tapahtumista joku ja ilmoittautukaa vapaaehtoisiksi tapahtuman järjestäjiksi. Pohtikaa luotsin johdolla, mihin ajankohtaan kyseinen tapahtuma lippukunnan toimintakalenterissa sijoittuu. Pyytäkää avuksenne luotsia tai esimerkiksi tapahtuman edellinen järjestäjä ja kyselkää häneltä, mitä tapahtuman järjestämisessä on hyvä ottaa huomioon. Muistakaa varata riittävästi aikaa suunnitteluun, mainostukseen ja muihin etukäteisvalmisteluihin.