Toteutusvinkki 2

Harjoittelemme yhdessä vartiomme kanssa lippukunnan veneen ohjailua irti rannasta, laiturista, ankkurista ja poijusta sekä niihin takaisin erilaisissa tuuliolosuhteissa. Tähän harjoitteluun kuluu useampi kerta, mutta sen voi yhdistää muiden aktiviteettien toteuttamiseen.