Ohjelmakokonaisuus seikkailijoiden retkelle

Suunnittelemme ohjelmakokonaisuuden seikkailijaryhmän retkelle. Otamme yhteyttä lippukunnan seikkailijavastavaan tai sampoihin. Selvitämme, milloin seikkailijoiden retkiä on tulossa ja minkä teeman ympärille retket rakentuvat. Seikkailijoiden ohjelma painottuu retkitaitojen oppimiseen, joten niistä saa hyviä ohjelmaideoita. Voimme myös kehitellä seikkailijoille seikkailua vaikkapa jonkun televisio-ohjelman teemaan liittyen. Sovimme yhdessä luotsin tai seikkailijoiden johtajien kanssa johtamistehtävämme tavoitteet ja aikataulun. Varaamme riittävästi aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla ja kerraten. Esittelemme suunnitelmamme etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käytämme myös kokonaisuutemme jälkeen aikaa siihen, että arvioimme miten johtamistehtävä onnistui.