Kokouksen rakenne

Kokouksen rakenne. Samoajat käyvät kouluttajan johdolla lävitse seuraavat asiat perustellen: 

Kokouksen runko (miksi on tällainen rakenne, mitä hyötyä on leikeistä jne.) 

Miksi kokouksessa on alku- ja loppumenot ja miten niistä voisi saada oman ryhmän näköiset (esim. oma huuto, maskotti, kuulumiset-piiri) 

Kokouksen valmistelu ja purku 

Samoajan tukimateriaali suunnittelun ja arvioinnin tukena 

Mistä saa lisää tietoa (ohjelma.partio.fi partio-ohjelma.fi, piirien sivut, lpk:n omat materiaalit, netistä löytyvät muut sivustot) 

Kuka voi auttaa, onko asiantuntijan tarvetta, vierailija yms. (luotsin tuki vierailijan etsimisessä) 

  Varaohjelman suunnittelu, jos suunnitelmaa ei pystytäkään toteuttamaan sellaisenaan (esim. jos aktiviteetti kestääkin lyhyemmän aikaa tai säätila / lasten varusteiden puute estää ulkoilun, tarvikkeita ei löydy). 

Mistä ohjelmaa voi tarvittaessa tarvittaessa lyhentää jos kokous venyy suunnitelmasta 

Kokousrunkoa voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi, mutta aluksi on hyvä pysytellä 

yhdenlaisessa kokousrungossa. Tämä helpottaa suunnittelua ja kokouksen vetämistä. Rutiinit kokouksessa tuovat lapsille turvallisuuden tunnetta ja helpottavat johtamista. Johtajan on helpompi vetää kokous ilman häiriöitä, kun ryhmäläiset tietävät sen kulun, esimerkiksi että lopussa leikitään, joten vetkuttelu lyhentää leikkiaikaa.  

Peruskokous: 

Aloitusrituaali: aina samanlainen jämerä aloitus, esim. partiohuuto, 2-5 min 

Alkuleikki: energianpurkuleikki, 10-15 min 

Ilmoitusasiat ja illan ohjelman läpikäyminen, 510 min 

Varsinainen aktiviteetti: tekemistä, toimintaa, sisältää mahdollista vanhan kertaamista yhdistettynä uuteen asiaan, 45 min 

Hiljentyminen: erilaisia kasvattavia, keskustelua herättäviä, hengellisiä, hauskoja, henkeä 

kohottavia ja tärkeitä leikkejä, pelejä ja muita toiminnallisuuksia, 10 min 

Lopetusrituaali: sisaruspiiri, 1 min 

(- Lappujen yms. jako)