Kurssivartion pelisäännöt

Kurssivartion pelisäännöt. Samoajat laativat ryhmälle tai kurssivartiolle pelisäännöt ja sopivat yhdessä sääntöjen rikkomista seuraavat rangaistukset. Tässä yhteydessä on hyvä käydä kouluttajan kanssa yhdessä lävitse, miksi ryhmälle laaditaan säännöt.