Missä ryhmävaiheessa olemme?

Missä ryhmävaiheessa olemme? Samoaja miettii jotakin ryhmää johon hän kuuluu. Hän arvioi missä ryhmäkehityksen vaiheessa kyseinen ryhmä on. Mistä vaiheen tunnistaa? Miten ryhmänkehityksen vaiheen tunnuspiirteet näkyvät kyseisen ryhmän toiminnassa käytännössä? Kurssivartio tai koko kurssi keskustelee yhdessä myös siitä, onko aikaisempien vaiheiden tunnusmerkkejä näkynyt aiemmin. Usein on niin, että ykkösvaiheessa olevat ryhmät kuvittelevat olevansa ryhmänkehitysvaiheissa paljon pidemmällä. Ykkösvaiheessa saatetaan olla kuitenkin partioryhmissä jopa vuosia. Oman ryhmän ei myöskään välttämättä koeta kohtaavan kuohuntavaihetta, koska se koetaan helposti epäonnistumisena ryhmänä.