TUPO-neuvottelut

TUPO-neuvottelut. Kouluttaja järjestää kurssilla TUPO-neuvottelut” osallistujien ja kouluttajan välillä. Kouluttaja on “työnantaja” ja samoajat ovat “työntekijöitä”. Kouluttaja esittää samoajille suuren vaatimusten, tehtävien ja velvollisuuksien listan. Lista sisältää sekä oikeita samoajille sopivia tehtäviä ja vastuita mutta myös “liioiteltuja” velvollisuuksia, esimerkiksi vastuita jotka kuuluvat aikuiselle johtajalle. Samoajat taas esittävät kouluttajalle pitkän listan vaatimuksia omista oikeuksistaan. Lista sisältää samoajille oikeasti kuuluvia oikeuksia, mutta myös “liioiteltuja” oikeuksia, esimerkiksi luvan pitää bileitä kololla. Samoajien tehtävänä on päästä kouluttajan kanssa neuvottelemalla yhteisymmärrykseen siitä, mikä on kohtuullinen ja tasapainoinen määrä velvollisuuksia ja oikeuksia.