Toteutusvinkki 2

Lauma esittää pantomiimina jokamiehenoikeuksia.