Toteutusvinkki 2

Akela rakentaa esteradan kololle tai sen pihaan. Sudenpennut jaetaan pareittain. Toiselta sidotaan silmät. Hänen pitää päästä esteradan läpi parinsa suullisella ohjauksella.

Leikin jälkeen akela kertoo sudenpennuille, että leikki vastaa nettiä. Netin käyttäjä ei aina näe kaikkia turvallisuusuhkia. Opas vastaa turvallisuusohjelmaa. Ohjelma ei kuitenkaan pysty estämään kaikkia uhkia. Käyttäjän täytyy olla varovainen ja valpas.
Tarvikkeet: esteitä, huiveja.

Lähde: WAGGGS