Toteutusvinkki 2

Laumassa voidaan myös sopia, että sudenpennut osallistuvat johonkin tapahtumaan perheensä kanssa ja valmistautuvat kertomaan tapahtumasta muulle laumalle koloillassa.