Toteutusvinkki 1

Tutustun vähintään yhteen seksuaalisuutta tieteellisesti käsittelevään teokseen, esimerkiksi kirjaan tai dokumenttiin, ja pohdin siinä esitettyjen asioiden sovellettavuutta partiotoimintaan. Millaisia ohjeita seksuaalisuuden kohtaamiseen on annettu Suomen Partiolaisten taholta? Kuinka paljon partioympäristössä tulisi huomioida ja ottaa esille seksuaalisuuteen liittyviä asioita?