Toteutusvinkki 1

Pohdimme lippukunnan toimintaa ja käytäntöjä esimerkiksi esteettömyyden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, sisupartiolaisten ja kielen kautta. Pääseekö kolollemme kulkemaan pyörätuolilla, miten uskonnottomat tai eri uskontojen edustajat huomioidaan vaikkapa lupauksen annossa ja saako partiosta ja lippukunnastamme tietoa ilman täydellistä suomen kielen taitoa? Miten lippukunnassamme järjestetään saunavuorot tai jakautuminen telttoihin? Epäkohtia havaittuamme teemme toimenpiteitä niiden poistamiseksi luotsin avulla. Luomme uusia käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla yhä useamman on mahdollista harrastaa partiota.