Toteutusvinkki 1

Toimin lippukuntamme päivätapahtuman, retken tai leirin ensiapuvastaavana. Pohdin etukäteen, millaisia tapaturmia tai sairastumisia kyseisessä tapahtumassa voi tulla ja miten niistä huolehditaan. Tutustun Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeeseen ja kirjaan suunnitelmani turvallisuussuunnitelmaan sekä pakkaan tapahtumaan mukaan riittävät ensiapuvälineet. Tapahtuman jälkeen käyn tapahtuman staabin kanssa ensiapua vaatineet tilanteet lävitse ja pohdimme samalla, miten olisimme voineet toimia toisin, jotta vahingoilta olisi vältytty.