Toteutusvinkki 1

Tarkastelen opintolainaa ja vertaan sitä muihin lainamuotoihin. Miten opintolaina eroaa muista lainoista. Miten opintolaina taataan? Miten opintolaina otetaan huomioon verotuksessa? Minkälaiset ovat opintolainan saamisen ehdot? Pohdin, miksi minun kannattaa ottaa tai olla ottamatta opintolainaa.