Toteutusvinkki 1

Järjestämme lippukunnan perinteisen tapahtuman. Otamme selvää, milloin tapahtuma on järjestetty ensimmäisen kerran ja millaisena. Pohdimme, miksi tapahtuma on tärkeä järjestää säännöllisesti. Onko perinteessä jotain, joka kaipaisi päivittämistä nykyaikaan? Pohdimme myös, onko lippukunnalla perinteitä, joita pidetään yllä vain perinteiden itsensä vuoksi? Jos on, voisiko perinteitä muuttaa jotenkin?