Toteutusvinkki 1

Osallistun piirin kokoukseen lippukuntani edustajana. Ennen kokousta perehdyn kokousmateriaaliin ja otan selvää kokouksessa päätettävistä asioista sekä selvitän, mikä on lippukunnan kanta päätettäviin asioihin. Kysyn lisätietoja ainakin yhdestä kokouksessa päätettävästä asiasta piirihallituksen jäseniltä. Tiedostan, että myös oma lippukuntani sitoutuu kokouksessa tehtäviin päätöksiin.